Kategorie

Najczęściej kupowane

Wszystkie bestsellery

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM www.sklep.chemianiemiecka-janpiox.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep  internetowa działająca  pod  adresem  internetowym  www.sklep.chemianiemiecka-janpiox.pl   jest   własnością    firmy   P.P.H. JANPIOX  Janina Kuncman  przy  ul. Babina 5    62-800  Kalisz     NIP: 618-128-05-31

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez sklep internetową www.sklep.chemianiemiecka-janpiox.pl e-mailem sklep@chemianiemiecka-janpiox.pl 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie informacji wymaganych w formularzu. W przypadku braku danych zamówienie nie zostanie zrealizowane.
3. Po złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy, zamawiający otrzyma na wskazany adres e-mail, potwierdzenie  jego przyjęcia do realizacji.
4. Zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Realizacja zamówień złożonych w piątek po godz. 11-tej, sobotę i niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

III. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA 

1. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do momentu wysłania zamówienia. Informację o zmianie lub anulowaniu zamówienia prosimy przesyłać e-mailem: sklep@chemianiemiecka-janpiox.pl lub telefonicznie: 518 194 750

IV. CENY

1. Ceny uwidocznione przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne.
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.

V. KOSZTY WYSYŁKI - ponosi odbiorca

- 0 zł przy zakupie powyżej 100 zł ( WYSYŁKA GRATIS )

- 15 zł niezależnie od wagi i ilości szt. towaru

- 20 zł za pobraniem ( zaplata gotówką kurierowi przy odbiorze )

1. Towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD 

VI. CZAS DOSTAWY

1. Okres oczekiwania na przesyłkę  wynosi 2 dni od  chwili zrealizowania zamówienia.

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Istnieją następujące sposoby płatności:

- płatność internetowa PayU    karty  VISA  MasterCard 

• za pobraniem (zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze)

• przelewem na konto BZ WBK 51 1090 1128 0000 0001 0147 8003 * zamówienie zostanie zrealizowane po potwierdzeniu wpływu środków na konto

VIII. ZWROTY I REKLAMACJE 

1.  Klient  ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od  daty odebrania przesyłki. Towar nie może być używany i pozbawiony fabrycznego opakowania lub w  żaden inny sposób zniszczony. Zwrot następuje na koszt Klienta.
2. Po otrzymaniu przesyłki klient  jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności pracownika firmy  przewozowej czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych. W przypadku ich  stwierdzenia należy bezzwłocznie powiadomić firmę JANPIOX
3. W przypadku stwierdzenia wad należy:
• powiadomić  e-mailem: sklep@chemianiemiecka-janpiox.pl lub telefonicznie: 518 194 750
• odesłać  przesyłką
• wskazać formę rekompensaty (zamiana towar, zwrot gotówki)
• w przypadku zwrotu gotówki podać dane do przelewu  Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od momentu otrzymania przez firmę JANPIOX reklamowanego  towaru.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Kalisz, 24.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe JANPIOX Janina Kuncman ul.Babina 5 62-800 Kalisz w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Administrator informuje, że:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążcego na Administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

1.1. klientem sklepu internetowego www.sklep.chemianiemiecka-janpiox.pl (dalej: „E-Sklep”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

1.2. subskrybentem newslettera, którego wysyłkę organizuje Administrator (dalej: „Newsletter”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera;

1.3. interesantem biura obsługi klienta (dalej: „BOK”), przetwarzamy Państwa dane w celach kontaktowania się z Państwem w sprawach, z którymi zwrócili się Państwo do BOK, w tym w szczególności związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu lub w celach podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2. podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;

3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;

W szczególności, jeżeli są Państwo:

3.1. klientem E-Sklepu – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w E-Sklepie i rozpatrywania reklamacji oraz przez okres posiadania przez Państwa konta w E-Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w E-Sklepie. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakładania konta w E-Sklepie wówczas dane są przechowywane przez okres 3 lat od dnia transakcji;

3.2. subskrybentem Newslettera – dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera – do czasu cofnięcia Państwa zgody na jego subskrypcję;

3.3. interesantem BOK – dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów koprespondencji z Państwem za pośrednictwem BOK.

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

4. przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);

8. podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności;

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego zgodnie z Polityką Prywatności; Nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Państwa. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane;

10. Od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora są następujące: inspektor sklep@chemianiemiecka-janpiox.pl.